לעשות כסף בבורסה

לעשות כסף בבורסה

בורסה היא שוק מוסדר אשר מטרתו להקל על המסחר במוצרים שונים. במסגרת שוק זה מתפקדת הבורסה כמעין מנגנון אשר תפקידו להבטיח את תקינות המסחר על שלל היבטיו. לדוגמה, כאשר קונה אדם חוזה עתידי מאדם אחר, הוא מתחייב לשלם סכום בעתיד תמורת קבלת מוצר בתאריך מוסכם בעתיד. עסקה זו מסוכנת מבחינת שני הצדדים.
עבור הקונה, אין הוא יוכל להיות בטוח שאכן יקבל את הסחורה בעתיד. מבחינת המוכר, אין הוא יכול לדעת בוודאות שיקבל תשלום בעתיד. על ידי חיוב הקונה והמוכר ביצירת חשבון בו מופקדים כספים (ביטחונות) מספקת הבורסה פלטפורמה בה כמעט ואין סיכוי בו חוזים לא יכובדו. יתר על כן, הבורסה, כחברה פרטית, מתחייבת לעמוד בכל התחייבות חוזית במידה ואחד מהצדדים לא עומד במחויבותו.

כך, מהווה הבורסה גורם מפקח אשר מנטר את המסחר במוצרים שונים ומייעל את שווקי המוצרים וההון. קיימות בעולם בורסות לסחורות, ניירות ערך, יהלומים, פרחים ועוד. בישראל קיימת בורסה ליהלומים ברמת גן וכן בורסה לניירות ערך בתל אביב.

איך לעשות כסף בבורסה לניירות ערך?

מגמות המסחר בבורסה זו מהוות אינדיקטור חשוב לחוזק הכלכלה המקומית ולעושר משקי הבית במדינה ככלל. כאשר ישנו צפי להתחזקות הכלכלה המקומית ולגידול ברווחים של חברות בבורסה, עולה הביקוש למניותיהן וכך מחיריהן עולים, ולהיפך. עליית מחירים זו גוררת גידול בעושר משקי הבית וגידול בביקושים למוצרים שונים, גידול בייצור ועלייה בשיעור הצמיחה.
כמו כן, משפיעה מגמת המסחר על “מצב הרוח” הכללי במשק, דבר המשפיע על מגמת הצריכה והייצור במדינה. משום כך, מהווה הבורסה מראה של חוזק הכלכלה המקומית הן כלפי השווקים המקומיים והן כלפי שווקי העולם.

מה שצריך לדעת על השקעה במניות

המסחר בבורסה לניירות ערך נעשה בין חברי בורסה. חברי בורסה אלו, המורכבים מבנקים מקומיים, חברות ברוקראז’ (אשר קונות ניירות ערך עבור לקוחותיהן) ובנקים זרים, הם היחידים המורשים לסחור בניירות ערך. חברי בורסה אלו קונים ניירות ערך בשביל עצמם והן בשביל לקוחותיהם הפרטיים.
כך נובע כי לציבור הרחב אין גישה לשוק ההון. כאשר אנו קונים מניה בבורסה, נעשית הקניה בפועל על ידי חבר הבורסה אשר מתפקד במתווך בעסקה, או כ”ברוקר” שלנו.

בבורסה מתקיימים שני שווקים:
בשוק הראשוני מנפיקות חברות שרוצות לגייס כספים מניות או איגרות חוב לציבור המשקיעים. הנפקה זו נעשית בעזרת הגשת תשקיף לרשות לניירות ערך ובו פרטים הכרחיים הנוגעים לחברה ומסייעים לציבור להחליט בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך אלו. פרטים אלו כוללים בין היתר את תיאור החברה המנפיקה, זכויות המחזיק במניות, חוות דעת של רואה חשבון בדבר חוזקה הכלכלי של החברה ועוד…
כאשר חברה מנפיקה ניירות ערך היא הופכת להיות החברה חברה ציבורית, אשר מחויבת על פי חוק לפרסם דו”חות תקופתיים על מצבה לציבור המשקיעים. בשוק המשני נסחרים ניירות ערך בין ציבור המשקיעים.
לכן ,כאשר מנייה יורדת או עולה, אין לכך השפעה על רווחיות החברה המנפיקה עצמה, אלא רק על רווחי ציבור המשקיעים שקנה את המניה מלכתחילה. יש לציין כי שינוי במחיר המניה משפיע על תדמית החברה ככלל ויכול להוות שיקול בהשקעה עתידית בחברה.